ఈ వెబ్సైటులోని తెలుగు కోట్స్ డైరెక్ట్ గా మీ whatsappకు రావాలనుకుంటే 9951836436 నెంబర్ ను మీ మొబైల్ లో pungii.com అని ఫీడ్ చేసుకొని send quotes అని whatsapp message మీ మొబైల్ నుండి పంపండి.ఈ వెబ్సైటు లో అప్లోడ్ చెయ్యగానే మీ whatsapp నెంబర్ కి తెలుగు కోట్స్ వస్తాయి Thank you

New Quotes కొత్తగా జతపరిచినవి

NEWకొత్త శుభరాత్రి కొటేషన్స్ CLICK HERE

NEWగుడ్ మార్నింగ్ IMAGES CLICK HERE

NEW TELUGU GOOD NIGHT QUOTES CLICK HERE

NEW Good Morning Quotes In Telugu Images తెలుగు గుడ్ మార్నింగ్ కోట్స్ CLICK HERE

Best telugu quotes with telugu mini kavithalu and with good morning wishes

Here are some beautiful collection of images with telugu mini kavithalu which has got inspirational message within useful for the life.These images are also loaded with good morning wishes.These telugu quotes are free for you to download and you can share these images with telugu quotes and telugu kavithalu among your friends circle and stand unique.

TELUGU QUOTES AND GOOD MORNING TELUGU WISHES............................

The below image consists of a beautiful telugu quote which describes about the peculiar situations in our life when we are unable to find out the solution of some problems and it says that in that type of situations rather than fighting with the problem the telugu quote says you to just remain detached from the problem.Then the universal mind will act accordingly and solves the problem
.

TELUGU GOOD MORNING WISHES AND TELUGU QUOTES

This beautiful image says about the people who are kind enough to the world.These people will not argue or hurt or fight with others when they hurt.But these people just wait untill the opponent guy realises the fault and comes to the way of kindness.
Along with this beautiful telugu quote the pleasing image with a laughing girl also consits of good morning wishes.
The same image with the telugu quote but the below space is kept empty to fill the ocassion of your choice.Fill the space beneath the telugu quote with any of the ocassion like good morning or good night or happy sunday or any other ocassion.

TELUGU QUOTES AND GOOD MORNING TELUGU WISHES


These telugu quotes with good morning wishes are easily downloadable and sharable on different platforms.Share these unique quotes and wish your friends good morning so that every one will be pleased to your act of sharing a beautiful telugu quotes along with good morning wishes

ALSO READ LIFE INSPIRATIONAL TELUGU QUOTES HERE

No comments:

Post a Comment

కొత్త కోట్స్ New Quotes

NEW గుడ్ మార్నింగ్ IMAGES CLICK HERE

NEW TELUGU GOOD NIGHT QUOTES CLICK HERE

NEW Good Morning Quotes In Telugu Images తెలుగు గుడ్ మార్నింగ్ కోట్స్ CLICK HERE

good night messages in telugu

కొత్త శుభరాత్రి కొటేషన్స్

please subscribe to our website

ప్రక్కనున్న బెల్ సింబల్ నొక్కి మా websiteను subscribe చేసుకోండి. కొత్త telugu quotes అప్లోడ్ చెయ్యగానే మీకు message / notification తో తెలియపరుస్తాము .Thank you