ఈ వెబ్సైటులోని తెలుగు కోట్స్ డైరెక్ట్ గా మీ whatsappకు రావాలనుకుంటే 9951836436 నెంబర్ ను మీ మొబైల్ లో pungii.com అని ఫీడ్ చేసుకొని send quotes అని whatsapp message మీ మొబైల్ నుండి పంపండి.ఈ వెబ్సైటు లో అప్లోడ్ చెయ్యగానే మీ whatsapp నెంబర్ కి తెలుగు కోట్స్ వస్తాయి Thank you

New Quotes కొత్తగా జతపరిచినవి

NEWగుడ్ మార్నింగ్ IMAGES CLICK HERE

NEW TELUGU GOOD NIGHT QUOTES CLICK HERE

NEW Good Morning Quotes In Telugu Images తెలుగు గుడ్ మార్నింగ్ కోట్స్ CLICK HERE

Brahmakumari sister shivani quotes in telugu

If you are searching for brahmakumari sister shivani quotes in telugu then you are in the right place.This site provides you variety of quotes of sister shivani said in different gatherings translated in to telugu.Brahma kumari sister shivani is eminent personality in the spiritual field.She conducted many gatherings all over the country and changed the lives of lot of people.The quotes of sister shivani are very famous.I am translating these quotes quotes and presenting you the beautiful sister shivani quotes in telugu so that you can download them and share to you friends in all social sites and inspire them a lot.You can also wish them in the mornings and in the evenings to make their minds fresh and positive.

BRAHMAKUMARI SISTER SHIVANI QUOTES IN TELUGU

                                               CLICK ON THE IMAGE TO DOWNLOAD
manam nityam chese 
aalochanala naanyatha paine
jeevithamlo
mana aanandam
aadhaarapadi untundi
Brahmakumari sister shivani is a great spiritual teacher.She has great following through out the world.She inspired lakhs of people by conducting seminars in different places of the world.She is a good speaker too.She performed tv shows on pecace of mind tv along with suresh oberoi and made those programmes most popular in the world.She performed number of programmes like happiness index,stress management etc.These brahmakumari sister shivani quotes in telugu are taken from her teachings and translated in to telugu.
You can very easily download these quotes and share among your friends circle so as to make the teachings of sister hivani quotes in telugu to every telugu speaking guys in the world.

BRAHMAKUMARI SISTER SHIVANI TELUGU QUOTES 


CLICK ON THE IMAGE TO DOWNLOAD
samasya edurainatle
prashaanthangaa unnappudu
samaadhaanam koodaa
eduraitundi
Sister shivani in her teachings says you a beautiful secret that when ever you face any problem then you have to be with a peace of mind so that you will automatically gets the solution also.
So these are the soothing brahmakumari sister shivani quotes in telugu.These quotes are easily downloadable and you can also share them to your friends so has to make them inspired from the teachings of sister shivani.I hope you liked these brahmakumari sister shivani quotes in telugu.Keep visiting the site for more.Thank you.

No comments:

Post a Comment

కొత్త కోట్స్ New Quotes

NEW గుడ్ మార్నింగ్ IMAGES CLICK HERE

NEW TELUGU GOOD NIGHT QUOTES CLICK HERE

NEW Good Morning Quotes In Telugu Images తెలుగు గుడ్ మార్నింగ్ కోట్స్ CLICK HERE

good night messages in telugu

please subscribe to our website

ప్రక్కనున్న బెల్ సింబల్ నొక్కి మా websiteను subscribe చేసుకోండి. కొత్త telugu quotes అప్లోడ్ చెయ్యగానే మీకు message / notification తో తెలియపరుస్తాము .Thank you