ఈ వెబ్సైటులోని తెలుగు కోట్స్ డైరెక్ట్ గా మీ whatsappకు రావాలనుకుంటే 9951836436 నెంబర్ ను మీ మొబైల్ లో pungii.com అని ఫీడ్ చేసుకొని send quotes అని whatsapp message మీ మొబైల్ నుండి పంపండి.ఈ వెబ్సైటు లో అప్లోడ్ చెయ్యగానే మీ whatsapp నెంబర్ కి తెలుగు కోట్స్ వస్తాయి Thank you

New Quotes కొత్తగా జతపరిచినవి

NEWకొత్త శుభరాత్రి కొటేషన్స్ CLICK HERE

NEWగుడ్ మార్నింగ్ IMAGES CLICK HERE

NEW TELUGU GOOD NIGHT QUOTES CLICK HERE

NEW Good Morning Quotes In Telugu Images తెలుగు గుడ్ మార్నింగ్ కోట్స్ CLICK HERE

Goutama Buddha Jayanthi Quotes Images HD Pictures Best Happy Goutama Buddha Birthday Greetings Telugu Quotes Images

Here are some beautiful Goutama Buddha Jayanthi    Wallpapers in Telugu,Best Goutama Buddha Jayanthi  information in Telugu, Telugu Goutama Buddha  Jayanthi HD wallpapers, Happy Goutama Buddha Jayanthi Jayanthi quotes in Telugu, Goutama Buddha Jayanthi Jayanthi   quotes in Telugu, Goutama Buddha Jayanthi    poems in Telugu, Goutama Buddha  Jayanthi   wishes in Telugu, Goutama Buddha  Jayanthi   messages in Telugu, Goutama Buddha  Jayanthi   pictures in Telugu.

Goutama Buddha Jayanthi Quotes Images HD Pictures Best Happy Goutama Buddha Birthday Greetings Telugu Quotes Images


Goutama Buddha Jayanthi Quotes Images HD Pictures Best Happy Goutama Buddha Birthday Greetings Telugu Quotes Images

Budha Jayanthi Quotes in Telugu 

 Budha purnima or budha jayanthi is also called as Vesak is a famous budhist festival.This marks as Gouthama Budhas birthday.It falls on full moon in the month of the may.This day is also considered as the day of enlightenment of Budha. beautiful Goutama Buddha Jayanthi    Wallpapers in Telugu,Best Goutama Buddha Jayanthi  information in Telugu, Telugu Goutama Buddha  Jayanthi HD wallpapers, Happy Goutama Buddha Jayanthi Jayanthi quotes in Telugu, Goutama Buddha Jayanthi Jayanthi   quotes in Telugu, Goutama Buddha Jayanthi    poems in Telugu, Goutama Buddha  Jayanthi   wishes in Telugu, Goutama Buddha  Jayanthi   messages in Telugu, Goutama Buddha  Jayanthi   pictures in Telugu.
Goutama Buddha Jayanthi Quotes Images HD Pictures Best Happy Goutama Buddha Birthday Greetings Telugu Quotes Images
 Budha purnima,Budha Jayanthi or Vesak is celebrated on may 10th wednesday 2017.On this beauitful day all the budhist go to the budhist temples to listen to the ancient verses given by ther monks .On this day in the temples the budha statue is placed in a basin filled with water and flowers.All the devotees who come to the temple pour water on the statue.

Goutama Buddha Jayanthi Quotes Images HD Pictures Best Happy Goutama Buddha Birthday Greetings Telugu Quotes Images
These are some beautiful Goutama Buddha Jayanthi    Wallpapers in Telugu,Best Goutama Buddha Jayanthi  information in Telugu, Telugu Goutama Buddha  Jayanthi HD wallpapers, Happy Goutama Buddha Jayanthi Jayanthi quotes in Telugu, Goutama Buddha Jayanthi Jayanthi   quotes in Telugu, Goutama Buddha Jayanthi    poems in Telugu, Goutama Buddha  Jayanthi   wishes in Telugu, Goutama Buddha  Jayanthi   messages in Telugu, Goutama Buddha  Jayanthi   pictures in Telugu.

No comments:

Post a Comment

కొత్త కోట్స్ New Quotes

NEW గుడ్ మార్నింగ్ IMAGES CLICK HERE

NEW TELUGU GOOD NIGHT QUOTES CLICK HERE

NEW Good Morning Quotes In Telugu Images తెలుగు గుడ్ మార్నింగ్ కోట్స్ CLICK HERE

good night messages in telugu

కొత్త శుభరాత్రి కొటేషన్స్

please subscribe to our website

ప్రక్కనున్న బెల్ సింబల్ నొక్కి మా websiteను subscribe చేసుకోండి. కొత్త telugu quotes అప్లోడ్ చెయ్యగానే మీకు message / notification తో తెలియపరుస్తాము .Thank you