ఈ వెబ్సైటులోని తెలుగు కోట్స్ డైరెక్ట్ గా మీ whatsappకు రావాలనుకుంటే 9951836436 నెంబర్ ను మీ మొబైల్ లో pungii.com అని ఫీడ్ చేసుకొని send quotes అని whatsapp message మీ మొబైల్ నుండి పంపండి.ఈ వెబ్సైటు లో అప్లోడ్ చెయ్యగానే మీ whatsapp నెంబర్ కి తెలుగు కోట్స్ వస్తాయి Thank you

New Quotes కొత్తగా జతపరిచినవి

NEWగుడ్ మార్నింగ్ IMAGES CLICK HERE

NEW TELUGU GOOD NIGHT QUOTES CLICK HERE

NEW Good Morning Quotes In Telugu Images తెలుగు గుడ్ మార్నింగ్ కోట్స్ CLICK HERE

Telugu Buddha Purnima Greetings and Wishes

Telugu Buddha Purnima Greetings and Wishes Here is a Buddha Purnima Latest Greetings and Top Buddha Quotes Pictures Online, Latest Buddha Purnima Quotations and Images, Buddha Jayanthi Telugu Quotations and Greetings, Inspiring God buddha Quotes Daily for Buddha Purnima.

Telugu Buddha Purnima Greetings and Wishes:

These Telugu Buddha Purnima Greetings and Wishes are free to down load and free to share on any plat form. Here is a Buddha Purnima Latest Greetings and Top Buddha Quotes Pictures Online, Latest Buddha Purnima Quotations and Images, Buddha Jayanthi Telugu Quotations and Greetings, Inspiring God buddha Quotes Daily for Buddha Purnima.
SEE LOVELY GOOD MORNING WISHES BY CLICKING HERE
Telugu Buddha Purnima Greetings and Wishes
Budha purnima festival is celebrated on may 10th of 2017 this day falls on wednesday.This festival is also called as Vesak.This festival falls on full moon day of may month.on this festival all the budhist go to the temple and pray for the budha and also listen to the ancient and holy verses of budhist sculptures.In all temples budhists arrange a statue of budha so all the devotees who come to the temple pour water and keep flowers on the statue of budha.

Telugu Buddha Purnima Greetings and Wishes Here is a Buddha Purnima Latest Greetings and Top Buddha Quotes Pictures Online, Latest Buddha Purnima Quotations and Images, Buddha Jayanthi Telugu Quotations and Greetings, Inspiring God buddha Quotes Daily for Buddha Purnima.

Telugu Buddha Purnima Greetings and Wishes
These are Telugu Buddha Purnima Greetings and Wishes Here is a Buddha Purnima Latest Greetings and Top Buddha Quotes Pictures Online, Latest Buddha Purnima Quotations and Images, Buddha Jayanthi Telugu Quotations and Greetings, Inspiring God buddha Quotes Daily for Buddha Purnima.

No comments:

Post a Comment

కొత్త కోట్స్ New Quotes

NEW గుడ్ మార్నింగ్ IMAGES CLICK HERE

NEW TELUGU GOOD NIGHT QUOTES CLICK HERE

NEW Good Morning Quotes In Telugu Images తెలుగు గుడ్ మార్నింగ్ కోట్స్ CLICK HERE

good night messages in telugu

please subscribe to our website

ప్రక్కనున్న బెల్ సింబల్ నొక్కి మా websiteను subscribe చేసుకోండి. కొత్త telugu quotes అప్లోడ్ చెయ్యగానే మీకు message / notification తో తెలియపరుస్తాము .Thank you