ఈ వెబ్సైటులోని తెలుగు కోట్స్ డైరెక్ట్ గా మీ whatsappకు రావాలనుకుంటే 9951836436 నెంబర్ ను మీ మొబైల్ లో pungii.com అని ఫీడ్ చేసుకొని send quotes అని whatsapp message మీ మొబైల్ నుండి పంపండి.ఈ వెబ్సైటు లో అప్లోడ్ చెయ్యగానే మీ whatsapp నెంబర్ కి తెలుగు కోట్స్ వస్తాయి Thank you

New Quotes కొత్తగా జతపరిచినవి

NEWగుడ్ మార్నింగ్ IMAGES CLICK HERE

NEW TELUGU GOOD NIGHT QUOTES CLICK HERE

NEW Good Morning Quotes In Telugu Images తెలుగు గుడ్ మార్నింగ్ కోట్స్ CLICK HERE

Telugu Quotes On Life With Images

If you are searching for Telugu Quotes On Life With Images then you landed on a apt site.This site pungii.com presents you amazing Telugu Quotes On Life With Images for free.You can download these telugu quotes on HD wallpapers and you can share them with your friends and circle.In this site you can get different quotes in telugu language which are suitable to wish your friends in different ocassions.These quotations in telugu are prepared so as to satisfy the thirst of lovers of telugu kavithalu.These beautiful telugu kavithalu are written on attractive images which arfe of HD quality.

Telugu Quotes On Life With Images


vadanam meeda
merise chirunavvu
devudu chesina
santhakam laantidi
kopathaapaalatho
dveshaalatho
daanni cherigiponivvaddu
This fabulous telugu quotes on life with images-+ says to keep smiling always and also says that smiles are the signatures of the god on the beautiful faces of human beings.so we should not erase them with our tears and with our worries. So this amazing telugu quotes on life which resembles the telugu kavithalu gives us amazing lesson of life so that we can spend all the life very happily with full of smiles.
So dear friends these are the fabulous Telugu Quotes On Life With Images which are just like amazing telugu kavithalu.So i wish yhou loved the above Telugu Quotes On Life With Images and are satisfied.Thank you for visiting the site and keep visiting the site.......have a nice time.....

No comments:

Post a Comment

కొత్త కోట్స్ New Quotes

NEW గుడ్ మార్నింగ్ IMAGES CLICK HERE

NEW TELUGU GOOD NIGHT QUOTES CLICK HERE

NEW Good Morning Quotes In Telugu Images తెలుగు గుడ్ మార్నింగ్ కోట్స్ CLICK HERE

good night messages in telugu

please subscribe to our website

ప్రక్కనున్న బెల్ సింబల్ నొక్కి మా websiteను subscribe చేసుకోండి. కొత్త telugu quotes అప్లోడ్ చెయ్యగానే మీకు message / notification తో తెలియపరుస్తాము .Thank you