ఈ వెబ్సైటులోని తెలుగు కోట్స్ డైరెక్ట్ గా మీ whatsappకు రావాలనుకుంటే 9951836436 నెంబర్ ను మీ మొబైల్ లో pungii.com అని ఫీడ్ చేసుకొని send quotes అని whatsapp message మీ మొబైల్ నుండి పంపండి.ఈ వెబ్సైటు లో అప్లోడ్ చెయ్యగానే మీ whatsapp నెంబర్ కి తెలుగు కోట్స్ వస్తాయి Thank you

New Quotes కొత్తగా జతపరిచినవి

NEWగుడ్ మార్నింగ్ IMAGES CLICK HERE

NEW TELUGU GOOD NIGHT QUOTES CLICK HERE

NEW Good Morning Quotes In Telugu Images తెలుగు గుడ్ మార్నింగ్ కోట్స్ CLICK HERE

Best Quotes On Life In Telugu

If you want to inspire any one in your life ,if you want to motivate any one in your life,if you want to boost any one in your life by sharing some Best Quotes On Life In Telugu ,then you are in the right place.This site produces different types of telugu Quotes On Life which are free to download.
If care any one then you have to be in touch with them by sharing lots of motivational messages.You can fill lot of spirit of work in the hearts of large number of people or in the hearts of your friends with these beautiful and Best Quotes On Life In Telugu .

Best Quotes On Life In Telugu 


gathinchina sandarbhaalanu pade pade
manasulo tippukuntunnaamante
aa sandarbhaalanu
poorthigaaa
sweekarinchaledani artham
This awesome Best Quotes On Life In Telugu gives you a beautiful message to be happy in every momment of your life.It says about acceptance in the life.If you are faced with any bad situations in your life then you have to accept the situation first then you can work on the situation.So acceptance gives you the power over the situation.This Best Quotes On Life In Telugu teacfhes the lesson of great teacher Eckhart  Tolle.So this quote can be taken as the Eckhart Tolle Quotes In Telugu.
Hope you are satified with this Best Quotes On Life In Telugu.Please visit the regularly to get the updated quotes regularly.Thank you for visiting the site.Have a nice time.


No comments:

Post a Comment

కొత్త కోట్స్ New Quotes

NEW గుడ్ మార్నింగ్ IMAGES CLICK HERE

NEW TELUGU GOOD NIGHT QUOTES CLICK HERE

NEW Good Morning Quotes In Telugu Images తెలుగు గుడ్ మార్నింగ్ కోట్స్ CLICK HERE

good night messages in telugu

please subscribe to our website

ప్రక్కనున్న బెల్ సింబల్ నొక్కి మా websiteను subscribe చేసుకోండి. కొత్త telugu quotes అప్లోడ్ చెయ్యగానే మీకు message / notification తో తెలియపరుస్తాము .Thank you