ఈ వెబ్సైటులోని తెలుగు కోట్స్ డైరెక్ట్ గా మీ whatsappకు రావాలనుకుంటే 9951836436 నెంబర్ ను మీ మొబైల్ లో pungii.com అని ఫీడ్ చేసుకొని send quotes అని whatsapp message మీ మొబైల్ నుండి పంపండి.ఈ వెబ్సైటు లో అప్లోడ్ చెయ్యగానే మీ whatsapp నెంబర్ కి తెలుగు కోట్స్ వస్తాయి Thank you

New Quotes కొత్తగా జతపరిచినవి

NEWకొత్త శుభరాత్రి కొటేషన్స్ CLICK HERE

NEWగుడ్ మార్నింగ్ IMAGES CLICK HERE

NEW TELUGU GOOD NIGHT QUOTES CLICK HERE

NEW Good Morning Quotes In Telugu Images తెలుగు గుడ్ మార్నింగ్ కోట్స్ CLICK HERE

Latest And Best Quotes In Telugu For Sharing On Social Sites

If you are in the search of Latest And Best Quotes In Telugu For Sharing On Social Sites then your search is going to end here.In this site your are furnished with Latest And Best Quotes In Telugu For Sharing On Social Sites.You can download them very easily and you can share in the groups of facebook and in the groups of whats app.If you share these beautiful telugu quotes which are highly inspirational you will be admired by your circle definitely.So why late just jump in to the world of awesome telugu quotes.

telugu quotations on inspiration

This telugu quote on inspiration says you that the person who recognizes the pain behind the smile,love behind the anger and reason behind the silence can be choosen as your friend and can be trusted.
Telugu quotes on life
This telugu quotes on life says you that the peace of mind is more important than the money you earn all along the life with tensions and frustrations.So always try to improve your state of mind and be peaceful.This makes you happy in your life.

telugu quotations in telugu language

This telugu quotations in telugu language says you that the life is not permanent and how can the problems in the life can be permanent.So this telugu quote says you that not to worry about tyhe problems in the life.

telugu quotes wallpapers

This tellugu quote says about the mother,it says you that mother is the only person who carries you in the heart through out your life.

telugu quotations images

This telugu quotations images says you that the mind is very beautiful place and we have to store beautiful emotions like happiness,love and beautiful momments of life in the mind.This telugu quote also says you that mind is not a dust bin to store negative emotions like anger,jelous and tensions.


telugu quotations on success

These are the specially prepared Latest And Best Quotes In Telugu For Sharing On Social Sites you can download these and happily share on all social sites.These amazing Latest And Best Quotes In Telugu For Sharing On Social Sites brings you a special identification in your friends and relatives circles.Hope you are satisfied with these telugu quotes.Keep visiting the site to get the updates regularly.Thank you for visiting.


No comments:

Post a Comment

కొత్త కోట్స్ New Quotes

NEW గుడ్ మార్నింగ్ IMAGES CLICK HERE

NEW TELUGU GOOD NIGHT QUOTES CLICK HERE

NEW Good Morning Quotes In Telugu Images తెలుగు గుడ్ మార్నింగ్ కోట్స్ CLICK HERE

good night messages in telugu

కొత్త శుభరాత్రి కొటేషన్స్

please subscribe to our website

ప్రక్కనున్న బెల్ సింబల్ నొక్కి మా websiteను subscribe చేసుకోండి. కొత్త telugu quotes అప్లోడ్ చెయ్యగానే మీకు message / notification తో తెలియపరుస్తాము .Thank you