ఈ వెబ్సైటులోని తెలుగు కోట్స్ డైరెక్ట్ గా మీ whatsappకు రావాలనుకుంటే 9951836436 నెంబర్ ను మీ మొబైల్ లో pungii.com అని ఫీడ్ చేసుకొని send quotes అని whatsapp message మీ మొబైల్ నుండి పంపండి.ఈ వెబ్సైటు లో అప్లోడ్ చెయ్యగానే మీ whatsapp నెంబర్ కి తెలుగు కోట్స్ వస్తాయి Thank you

New Quotes కొత్తగా జతపరిచినవి

NEWకొత్త శుభరాత్రి కొటేషన్స్ CLICK HERE

NEWగుడ్ మార్నింగ్ IMAGES CLICK HERE

NEW TELUGU GOOD NIGHT QUOTES CLICK HERE

NEW Good Morning Quotes In Telugu Images తెలుగు గుడ్ మార్నింగ్ కోట్స్ CLICK HERE

Telugu Kavithalu On Success To Fill Courage In The Hearts

Basically when a person is going to face or solve a problem he faces lot of fear in his mind.If your friens are going to appear an examination or if you want to boost them in their llife with a beautiful Telugu Kavithalu On Success To Fill Courage In The Hearts then your search ends here.This provides you with kavithalu in telugu which are free to download.These are just like the success quotes in telugu which mainly fills lot of courage in the hearts of the people those are fearing to attempt a work.Daily at any time you can just uplift a poerson by sending these stunning Telugu Kavithalu On Success To Fill Courage In The Hearts to your friends ,relatives,partners or to any one whom you cares in the llife.

Telugu Kavithalu On Success To Fill Courage In The Hearts

Amazing All The Best Telugu Quote

yuddha rangamlo digina tharvaatha
mitramaa...
shatruvuni odinche mundu
neelo unna bhayaanni
odinchaali
yodhudaa...
jeevithamu oka yudhha rangame
jayaho
all the best 
This boosting quote in telugu language inspires you a lot and fills lot of fire in the hearts.If you have skills even though you will fail in doing number of works in your daily life and that is mainly due to the loss of courage in you.If your heart is filled with courage you can very easily perform any type of work with atmost ease and get success in  the llife.So this Telugu Kavithalu On Success To Fill Courage In The Hearts will surely make you and your friends success in your life.

Success Kavithalu In Telugu

The main theme of the above quote in telugu on success is that after getting in to the battle field before killing the enemy you have to kill the fear which is present in you and which is making you to stop.This Telugu Kavithalu On Success To Fill Courage In The Hearts makes you to overcome the fear and move forward.It also sys you that the llife is also just like a battle field and you have to fight it with lot of courage.
I hope this beautiful Telugu Kavithalu On Success To Fill Courage In The Hearts have inspired you a lot and filled your heart with lot of courage,Please share this Telugu Kavithalu On Success To Fill Courage In The Hearts to your friends and circle.Visit the site regularly for more updates.Thanks for visiting the site.

No comments:

Post a Comment

కొత్త కోట్స్ New Quotes

NEW గుడ్ మార్నింగ్ IMAGES CLICK HERE

NEW TELUGU GOOD NIGHT QUOTES CLICK HERE

NEW Good Morning Quotes In Telugu Images తెలుగు గుడ్ మార్నింగ్ కోట్స్ CLICK HERE

good night messages in telugu

కొత్త శుభరాత్రి కొటేషన్స్

please subscribe to our website

ప్రక్కనున్న బెల్ సింబల్ నొక్కి మా websiteను subscribe చేసుకోండి. కొత్త telugu quotes అప్లోడ్ చెయ్యగానే మీకు message / notification తో తెలియపరుస్తాము .Thank you