ఈ వెబ్సైటులోని తెలుగు కోట్స్ డైరెక్ట్ గా మీ whatsappకు రావాలనుకుంటే 9951836436 నెంబర్ ను మీ మొబైల్ లో pungii.com అని ఫీడ్ చేసుకొని send quotes అని whatsapp message మీ మొబైల్ నుండి పంపండి.ఈ వెబ్సైటు లో అప్లోడ్ చెయ్యగానే మీ whatsapp నెంబర్ కి తెలుగు కోట్స్ వస్తాయి Thank you

New Quotes కొత్తగా జతపరిచినవి

NEWగుడ్ మార్నింగ్ IMAGES CLICK HERE

NEW TELUGU GOOD NIGHT QUOTES CLICK HERE

NEW Good Morning Quotes In Telugu Images తెలుగు గుడ్ మార్నింగ్ కోట్స్ CLICK HERE

Beautiful telugu life quote about the behaviour of the people free download

In day todays life people are changing their nature quite often ,they are speaking according to the time and they are filled with bundles of egoic feelings as they do not listen to anybody and just argue stupidly because of financial or political strong back grounds if you ant to share such peples nature here iti is caught in thi beautiful telugu quote with the title Beautiful telugu life quote about the behaviour of the people free download now common jump in to the quote and share it in your friends circle.

nee vivaranalathosamayam
vrudhaa chesukoku mitramaa
nee eduta unnavaadu
vaadu vinaalanukunede 
ni nunchi korukuntaadu

This good quote on life in telugu says you about the people who do not want to listen to the good words which are said by the friends.They always wait for the words thet like from the mouths of the opposite person.When the opposite person says the words accordingly to him which he loves then he accepts the opposite persaon otherwise he rejects him
Hope you loved this Beautiful telugu life quote about the behaviour of the people free download and enjoyed it visit the site regularly for regular updates.

No comments:

Post a Comment

కొత్త కోట్స్ New Quotes

NEW గుడ్ మార్నింగ్ IMAGES CLICK HERE

NEW TELUGU GOOD NIGHT QUOTES CLICK HERE

NEW Good Morning Quotes In Telugu Images తెలుగు గుడ్ మార్నింగ్ కోట్స్ CLICK HERE

good night messages in telugu

please subscribe to our website

ప్రక్కనున్న బెల్ సింబల్ నొక్కి మా websiteను subscribe చేసుకోండి. కొత్త telugu quotes అప్లోడ్ చెయ్యగానే మీకు message / notification తో తెలియపరుస్తాము .Thank you