ఈ వెబ్సైటులోని తెలుగు కోట్స్ డైరెక్ట్ గా మీ whatsappకు రావాలనుకుంటే 9951836436 నెంబర్ ను మీ మొబైల్ లో pungii.com అని ఫీడ్ చేసుకొని send quotes అని whatsapp message మీ మొబైల్ నుండి పంపండి.ఈ వెబ్సైటు లో అప్లోడ్ చెయ్యగానే మీ whatsapp నెంబర్ కి తెలుగు కోట్స్ వస్తాయి Thank you

New Quotes కొత్తగా జతపరిచినవి

NEWగుడ్ మార్నింగ్ IMAGES CLICK HERE

NEW TELUGU GOOD NIGHT QUOTES CLICK HERE

NEW Good Morning Quotes In Telugu Images తెలుగు గుడ్ మార్నింగ్ కోట్స్ CLICK HERE

Best Telugu Quotes On Human Problems

Here in this post you will be presented with Best Telugu Quotes On Human Problems which says you how to behave and what to do in the hard situattions.In this site you can also get the quotes in telugu language which are tagged on various titles.
The great mind masters of the world said it will be very much problematic and pressure on the heart if we always try to hold the pain in the heart.Instead of holding any pain in the heart sometimes we have to release the pain just by weeping  completely which takes away all sorts of  pain inside the heart or it may takes away the pressure you are facing.This makes your heart light and makes you to feel light.

annisaarlu
drudhangaa undalem
undakoodadhu kooda
appudappudu
oontarithanaanni aashrayinchi
naalugu kanneeti botlu
kaarchaali

This lovely quotes in telugu language says you about the way you have to react when a problem arises or when you come across a big hurdle in the life.This says you that we can not stay strong always when the problems arises it says that some times we have to love the loneliness and we have to wash out the entire negativity which is stored inside.
Hope you have got the requiired quote in telugu and satisfied with the post.Please visit the site regularly so as to catch the updates. 

No comments:

Post a Comment

కొత్త కోట్స్ New Quotes

NEW గుడ్ మార్నింగ్ IMAGES CLICK HERE

NEW TELUGU GOOD NIGHT QUOTES CLICK HERE

NEW Good Morning Quotes In Telugu Images తెలుగు గుడ్ మార్నింగ్ కోట్స్ CLICK HERE

good night messages in telugu

please subscribe to our website

ప్రక్కనున్న బెల్ సింబల్ నొక్కి మా websiteను subscribe చేసుకోండి. కొత్త telugu quotes అప్లోడ్ చెయ్యగానే మీకు message / notification తో తెలియపరుస్తాము .Thank you