ఈ వెబ్సైటులోని తెలుగు కోట్స్ డైరెక్ట్ గా మీ whatsappకు రావాలనుకుంటే 9951836436 నెంబర్ ను మీ మొబైల్ లో pungii.com అని ఫీడ్ చేసుకొని send quotes అని whatsapp message మీ మొబైల్ నుండి పంపండి.ఈ వెబ్సైటు లో అప్లోడ్ చెయ్యగానే మీ whatsapp నెంబర్ కి తెలుగు కోట్స్ వస్తాయి Thank you

New Quotes కొత్తగా జతపరిచినవి

NEWకొత్త శుభరాత్రి కొటేషన్స్ CLICK HERE

NEWగుడ్ మార్నింగ్ IMAGES CLICK HERE

NEW TELUGU GOOD NIGHT QUOTES CLICK HERE

NEW Good Morning Quotes In Telugu Images తెలుగు గుడ్ మార్నింగ్ కోట్స్ CLICK HERE

Quotations In Telugu To Spend Your Life Happily

Today we are spending our life with enormous amount of stress and pressure and we are unable to enjoy the life .Here in this epic post you will find some fantastic Quotations In Telugu To Spend Your  Life Happily.These Telugu quotations make your life smooth and reduces your burden of thoughts.

Quotations In Telugu To Spend Your  Life Happily

In today's life we are crossing every moment with great pressure and burden.We are generating number of unnecessary thoughts and we are loosing the presence we are not at all living in the presence either we are living in the past or either we will live in the future,because of this our thought process is increasing enormously.

So here is the beautiful telugu thought which says you about the life.
inkentha samayam
migilivundo
evvariki theliyadu 
be happy
This amazing quotation in telugu language says you that we are unaware of the time and we dont know when we are going to leave this world.so this quote says you to leave spend th time happily.
hope you loved this Quotations In Telugu To Spend Your  Life Happily please visit the site regularly to catch up the updates.

No comments:

Post a Comment

కొత్త కోట్స్ New Quotes

NEW గుడ్ మార్నింగ్ IMAGES CLICK HERE

NEW TELUGU GOOD NIGHT QUOTES CLICK HERE

NEW Good Morning Quotes In Telugu Images తెలుగు గుడ్ మార్నింగ్ కోట్స్ CLICK HERE

good night messages in telugu

కొత్త శుభరాత్రి కొటేషన్స్

please subscribe to our website

ప్రక్కనున్న బెల్ సింబల్ నొక్కి మా websiteను subscribe చేసుకోండి. కొత్త telugu quotes అప్లోడ్ చెయ్యగానే మీకు message / notification తో తెలియపరుస్తాము .Thank you