ఈ వెబ్సైటులోని తెలుగు కోట్స్ డైరెక్ట్ గా మీ whatsappకు రావాలనుకుంటే 9951836436 నెంబర్ ను మీ మొబైల్ లో pungii.com అని ఫీడ్ చేసుకొని send quotes అని whatsapp message మీ మొబైల్ నుండి పంపండి.ఈ వెబ్సైటు లో అప్లోడ్ చెయ్యగానే మీ whatsapp నెంబర్ కి తెలుగు కోట్స్ వస్తాయి Thank you

New Quotes కొత్తగా జతపరిచినవి

NEWగుడ్ మార్నింగ్ IMAGES CLICK HERE

NEW TELUGU GOOD NIGHT QUOTES CLICK HERE

NEW Good Morning Quotes In Telugu Images తెలుగు గుడ్ మార్నింగ్ కోట్స్ CLICK HERE

surprising quote on life in telugu with mosquito bite example

Here is a beautiful comparision between the argument with stupid people and a mosquito bite on the cheek.Here this quote in telugu gives you beautiful message in telugu so this surprising quote on life in telugu with mosquito bite example is going to be your favourite one.Common grab this wonderful telugu quote and share the joy with the friends as the image with telugu quote is easily sharable with a image sharer.


moorkulatho vaadulaadatam
chempa meeda vaalina
domanu kottadam laantidi
doma chastundo chaavado theliyadu kaani
nee chempe chellumanadam khaayam
This amazing telugu quote says you that the arguement with the stupid people is just like killing the mosquito which is present on your cheek we can not ssay clearly whether the mosquito dies or not but we can say that our own cheek is going to gnet a slap.
This surprising quote on life in telugu with mosquito bite example says you to be far away from the stupid people and do not go for the arguement with the stupid people.

No comments:

Post a Comment

కొత్త కోట్స్ New Quotes

NEW గుడ్ మార్నింగ్ IMAGES CLICK HERE

NEW TELUGU GOOD NIGHT QUOTES CLICK HERE

NEW Good Morning Quotes In Telugu Images తెలుగు గుడ్ మార్నింగ్ కోట్స్ CLICK HERE

good night messages in telugu

please subscribe to our website

ప్రక్కనున్న బెల్ సింబల్ నొక్కి మా websiteను subscribe చేసుకోండి. కొత్త telugu quotes అప్లోడ్ చెయ్యగానే మీకు message / notification తో తెలియపరుస్తాము .Thank you