ఈ వెబ్సైటులోని తెలుగు కోట్స్ డైరెక్ట్ గా మీ whatsappకు రావాలనుకుంటే 9951836436 నెంబర్ ను మీ మొబైల్ లో pungii.com అని ఫీడ్ చేసుకొని send quotes అని whatsapp message మీ మొబైల్ నుండి పంపండి.ఈ వెబ్సైటు లో అప్లోడ్ చెయ్యగానే మీ whatsapp నెంబర్ కి తెలుగు కోట్స్ వస్తాయి Thank you

New Quotes కొత్తగా జతపరిచినవి

NEWగుడ్ మార్నింగ్ IMAGES CLICK HERE

NEW TELUGU GOOD NIGHT QUOTES CLICK HERE

NEW Good Morning Quotes In Telugu Images తెలుగు గుడ్ మార్నింగ్ కోట్స్ CLICK HERE

use this telugu quote to wish your friend good night

If you want to wish your friend good night with a beautiful telugu quote then you will love this post headed by use this telugu quote to  wish your friend good night.This message is loaded with a beautiful thought which will inspire you a lot.
In this quote in telugu you will get a differentiation between a friend and a enemy.It gives you a clear idea about the roles of a enemy and a friend in the life drama.Now look at the quote which is written on a beautiful background.

use this telugu quote to  wish your friend good night


oka kaaryaanni
praarambhinchadaaniki
shatruvu kaaranamaithaadu
aa kaaryaanni
saadhinchadaaniki
mitrulu thodaithaaru
shubharatri
subharatri
This wonderful thought in telugu says you that every work in the life which is started in the every one's life almost in large number of cases they will be started by initiating which is obtained from a enemy.To achieve that goal and to win on the enemy for every one they will be assisted by the friends.The above telugu quote says you at the enhd shubharaatri. 
The above beautiful telugu good night image is shareable with the help of image sharer.so say subharatri to your friends by sharing the above wonderful image with good night telugu wishes.This makes your circle inspired and gives some inspiration to your friends.
Hope you loved this post use this telugu quote to  wish your friend good night and wish your friend a good night in their mother tounge telugu.

No comments:

Post a Comment

కొత్త కోట్స్ New Quotes

NEW గుడ్ మార్నింగ్ IMAGES CLICK HERE

NEW TELUGU GOOD NIGHT QUOTES CLICK HERE

NEW Good Morning Quotes In Telugu Images తెలుగు గుడ్ మార్నింగ్ కోట్స్ CLICK HERE

good night messages in telugu

please subscribe to our website

ప్రక్కనున్న బెల్ సింబల్ నొక్కి మా websiteను subscribe చేసుకోండి. కొత్త telugu quotes అప్లోడ్ చెయ్యగానే మీకు message / notification తో తెలియపరుస్తాము .Thank you