ఈ వెబ్సైటులోని తెలుగు కోట్స్ డైరెక్ట్ గా మీ whatsappకు రావాలనుకుంటే 9951836436 నెంబర్ ను మీ మొబైల్ లో pungii.com అని ఫీడ్ చేసుకొని send quotes అని whatsapp message మీ మొబైల్ నుండి పంపండి.ఈ వెబ్సైటు లో అప్లోడ్ చెయ్యగానే మీ whatsapp నెంబర్ కి తెలుగు కోట్స్ వస్తాయి Thank you

New Quotes కొత్తగా జతపరిచినవి

NEWగుడ్ మార్నింగ్ IMAGES CLICK HERE

NEW TELUGU GOOD NIGHT QUOTES CLICK HERE

NEW Good Morning Quotes In Telugu Images తెలుగు గుడ్ మార్నింగ్ కోట్స్ CLICK HERE

Wonderful Telugu Quotes With Beautiful Images

Here in this post you can get the Wonderful Telugu Quotes With Beautiful Images which you have never herd about any where.These are more interesting and life changing quotes which are prepared very consciously by observing the teaching techniques of great mind masters through out the world.

Wonderful Telugu Quotes With Beautiful Images

nee jivithaanni
swargangaanu narakangaanu
maarche shakthi
nii aalochanalake undi.

Just a single thought of yours can make your life as a heaven or as an hell.If your thoughts are beautiful then your life will be beautiful.If your thoughts are ugly then your life will be worst.This telugu quote with beautiful image has got beautiful message in telugu so that you can make your life wonderful.
This quote in telugu language says you that to change your life all you have to do is to change your thought process.Your thought process effects your life and may make it in to hell or in to heaven.
Hope you all loved these Wonderful Telugu Quotes With Beautiful Images and attracted towards it.Please sahre the image in telugu and visit the site frequently so that you will be in touch with the latest updates.

No comments:

Post a Comment

కొత్త కోట్స్ New Quotes

NEW గుడ్ మార్నింగ్ IMAGES CLICK HERE

NEW TELUGU GOOD NIGHT QUOTES CLICK HERE

NEW Good Morning Quotes In Telugu Images తెలుగు గుడ్ మార్నింగ్ కోట్స్ CLICK HERE

good night messages in telugu

please subscribe to our website

ప్రక్కనున్న బెల్ సింబల్ నొక్కి మా websiteను subscribe చేసుకోండి. కొత్త telugu quotes అప్లోడ్ చెయ్యగానే మీకు message / notification తో తెలియపరుస్తాము .Thank you