ఈ వెబ్సైటులోని తెలుగు కోట్స్ డైరెక్ట్ గా మీ whatsappకు రావాలనుకుంటే 9951836436 నెంబర్ ను మీ మొబైల్ లో pungii.com అని ఫీడ్ చేసుకొని send quotes అని whatsapp message మీ మొబైల్ నుండి పంపండి.ఈ వెబ్సైటు లో అప్లోడ్ చెయ్యగానే మీ whatsapp నెంబర్ కి తెలుగు కోట్స్ వస్తాయి Thank you

New Quotes కొత్తగా జతపరిచినవి

NEWకొత్త శుభరాత్రి కొటేషన్స్ CLICK HERE

NEWగుడ్ మార్నింగ్ IMAGES CLICK HERE

NEW TELUGU GOOD NIGHT QUOTES CLICK HERE

NEW Good Morning Quotes In Telugu Images తెలుగు గుడ్ మార్నింగ్ కోట్స్ CLICK HERE

Telugu subhodayam kavithalu

Here in this site you will come across number of Telugu subhodayam kavithalu which will definitely please your heart.

Telugu subhodayam kavithalu

VASTHUVULNI UPAYOGINCHUKOVAALI
MANUSHULNI KAADU
MANUSHULNI PREMINCHAALI
VASTHUVULNI KAADU 


SUBHODAYAM KAVITHALU IN TELUGU

okka saaraina
manaspoorthigaa navvakapothe
aa roju vyarthamainatte
jeevitham chaalaa chinnadi
keep smiling


These beautiful kavithalu wishing subhodayam in telugu language carries a beautiful message in telugu the first quote lines in telugu says you that we have to use the materials but not the people and we have to love the people but not the materials.Today in the materialistic world every one is loving the materials and ignoring the people.The second good lines in telugu says that the lifwe is very small and we have to keep smiling all the time and also says you that if you dont laugh in a day that means you have wasted the day.
Hope you loved this post headed by Telugu subhodayam kavithalu.Please shre the images in telugu having subhodayam wishes in your friends and relative circles.Visit the site regularly to catch the updates.Thank you.

No comments:

Post a Comment

కొత్త కోట్స్ New Quotes

NEW గుడ్ మార్నింగ్ IMAGES CLICK HERE

NEW TELUGU GOOD NIGHT QUOTES CLICK HERE

NEW Good Morning Quotes In Telugu Images తెలుగు గుడ్ మార్నింగ్ కోట్స్ CLICK HERE

good night messages in telugu

కొత్త శుభరాత్రి కొటేషన్స్

please subscribe to our website

ప్రక్కనున్న బెల్ సింబల్ నొక్కి మా websiteను subscribe చేసుకోండి. కొత్త telugu quotes అప్లోడ్ చెయ్యగానే మీకు message / notification తో తెలియపరుస్తాము .Thank you