ఈ వెబ్సైటులోని తెలుగు కోట్స్ డైరెక్ట్ గా మీ whatsappకు రావాలనుకుంటే 9951836436 నెంబర్ ను మీ మొబైల్ లో pungii.com అని ఫీడ్ చేసుకొని send quotes అని whatsapp message మీ మొబైల్ నుండి పంపండి.ఈ వెబ్సైటు లో అప్లోడ్ చెయ్యగానే మీ whatsapp నెంబర్ కి తెలుగు కోట్స్ వస్తాయి Thank you

New Quotes కొత్తగా జతపరిచినవి

NEWకొత్త శుభరాత్రి కొటేషన్స్ CLICK HERE

NEWగుడ్ మార్నింగ్ IMAGES CLICK HERE

NEW TELUGU GOOD NIGHT QUOTES CLICK HERE

NEW Good Morning Quotes In Telugu Images తెలుగు గుడ్ మార్నింగ్ కోట్స్ CLICK HERE

APJ Abdul kalam Quotes In Telugu

Abdul kalam Quotes In Telugu
Dr.APJ Abdul Kalam actual name is Avul Pakir Jainulabdeen Abdul Kalam.He acted as president of india from the years 2002 to 2007.He done his engineering in aerospace he loved physics subject very much.He worked as a scientist and administrator at DRDO. he is very famous personality of india.he spent his life in a very simple manner.He was elected as 11th president of India by the bharatheeya janatha party.He was honoured with Bharatha Ratna by the government of  India.Here are some beautiful quotes in telugu on Abdul Kalam.
Jeevitham neeku avakaashaalanu isthundi ,avakaashaalanu vijayaalugaa marchukune shakthi nee chethullo untundi
Read Abdul Kalam Biography here 
This beautiful quote says you that the life only gives you the oppurtunities and it is in your hands ,you yourself has to turn the oppurtunities in to victories.Some people will be always waiting for the friuts with out putting any efforts.Those people have to realise that the life will not put the the resukts in their hands they have to work hard and out number of efforts day and night.Then one fine day those efforts will turn in to the victories which gives you the name and fame in the society.
Hope you are satisfied with this beautiful quote of apj abdul kalam in the telugu language.Thank you for visiting the site.  

No comments:

Post a Comment

కొత్త కోట్స్ New Quotes

NEW గుడ్ మార్నింగ్ IMAGES CLICK HERE

NEW TELUGU GOOD NIGHT QUOTES CLICK HERE

NEW Good Morning Quotes In Telugu Images తెలుగు గుడ్ మార్నింగ్ కోట్స్ CLICK HERE

good night messages in telugu

కొత్త శుభరాత్రి కొటేషన్స్

please subscribe to our website

ప్రక్కనున్న బెల్ సింబల్ నొక్కి మా websiteను subscribe చేసుకోండి. కొత్త telugu quotes అప్లోడ్ చెయ్యగానే మీకు message / notification తో తెలియపరుస్తాము .Thank you