ఈ వెబ్సైటులోని తెలుగు కోట్స్ డైరెక్ట్ గా మీ whatsappకు రావాలనుకుంటే 9951836436 నెంబర్ ను మీ మొబైల్ లో pungii.com అని ఫీడ్ చేసుకొని send quotes అని whatsapp message మీ మొబైల్ నుండి పంపండి.ఈ వెబ్సైటు లో అప్లోడ్ చెయ్యగానే మీ whatsapp నెంబర్ కి తెలుగు కోట్స్ వస్తాయి Thank you

New Quotes కొత్తగా జతపరిచినవి

NEWకొత్త శుభరాత్రి కొటేషన్స్ CLICK HERE

NEWగుడ్ మార్నింగ్ IMAGES CLICK HERE

NEW TELUGU GOOD NIGHT QUOTES CLICK HERE

NEW Good Morning Quotes In Telugu Images తెలుగు గుడ్ మార్నింగ్ కోట్స్ CLICK HERE

Life Quotes In Telugu Highly Inspirational

Life Quotes In Telugu Highly Inspirational 

Here are some selected Life Quotes In Telugu which are Highly Inspirational.These will inspire all age groups of people.The person if any one is in the depressed state and thinks all the world for as came to an end then the person will be forced to commit some extreme activities which are not at all appreciable.In that  situations nothing will save the person,but if that person come across some inspirational words then there will be some change in the process of thinking of the person.It will be very easy to change the mood of the person from depressed to light mode and if we want to bring some faith on life the only way is encouraging him with the life quotes in his mother language telugu.So here are some best word which arte designed on awesome image background which are eye catching and which are more proviking.

life quotes in telugu language


 ninnati tappulu repati aankshala naduma ee roju ane adbhuthamaina avakaasham okatundi live it and love it ee roju meede

telugu inspirational quotes wallpapers

mind balaheenangaa unte paristhithi sanasyagaa maarutundi mind balance gaa unte paristhithi savaalougaa maarutundi mind strong gaa unte paristhithi oka avakaashangaa maarutundi idanthaa oka mind game be strong

 telugu quotes on life in telugu language

maanasikangaa itharulni maatalatho gaayaparichi thaamu balavanthulamani niroopinchukune prayatnam chesevaaru andarikante balaheenulu

 telugu quotes on life download

This says you that in your life if the success takes you to the top position but the success alone will not make you to sit in the top position in the hearts of the people.If you want to sit in the top position in the hearts of ther people you have to inspire them with your good behaviour
success makes you as a winner in the life but you can win the hearts of the people only with the good behaviour

 telugu quotations on success

This amazing one says you not to do negative thoughts at any stage of your llife because negative thoughts are very dangerous and they act like slow poison and kills you every minute interiorly with thre release of dreadful harmones in the mind which causes effect both on the mind and on the body.
Always remember to switch off the negative thoughts which provoke in the mind
Hope you got perfect quotes in your mother language telugu so as to inspire the needy.Thank you for visiting the site. 

No comments:

Post a Comment

కొత్త కోట్స్ New Quotes

NEW గుడ్ మార్నింగ్ IMAGES CLICK HERE

NEW TELUGU GOOD NIGHT QUOTES CLICK HERE

NEW Good Morning Quotes In Telugu Images తెలుగు గుడ్ మార్నింగ్ కోట్స్ CLICK HERE

good night messages in telugu

కొత్త శుభరాత్రి కొటేషన్స్

please subscribe to our website

ప్రక్కనున్న బెల్ సింబల్ నొక్కి మా websiteను subscribe చేసుకోండి. కొత్త telugu quotes అప్లోడ్ చెయ్యగానే మీకు message / notification తో తెలియపరుస్తాము .Thank you