ఈ వెబ్సైటులోని తెలుగు కోట్స్ డైరెక్ట్ గా మీ whatsappకు రావాలనుకుంటే 9951836436 నెంబర్ ను మీ మొబైల్ లో pungii.com అని ఫీడ్ చేసుకొని send quotes అని whatsapp message మీ మొబైల్ నుండి పంపండి.ఈ వెబ్సైటు లో అప్లోడ్ చెయ్యగానే మీ whatsapp నెంబర్ కి తెలుగు కోట్స్ వస్తాయి Thank you

New Quotes కొత్తగా జతపరిచినవి

NEWకొత్త శుభరాత్రి కొటేషన్స్ CLICK HERE

NEWగుడ్ మార్నింగ్ IMAGES CLICK HERE

NEW TELUGU GOOD NIGHT QUOTES CLICK HERE

NEW Good Morning Quotes In Telugu Images తెలుగు గుడ్ మార్నింగ్ కోట్స్ CLICK HERE

kotesan in telugu కొటేషన్ తెలుగు

kotesan in telugu కొటేషన్ తెలుగు 

kotesan in telugu కొటేషన్ తెలుగు 


వస్తువు విలువ 
కొనేముందు తెలుసుకుంటాం 
మనిషి విలువ 
కోల్పాయాక తెలుసుకుంటాం 


నీ చేతులోంచి ఎవరైనా దేన్న్నైనా తీడుకేల్లిపోవచ్చు కాని ఎవరుకూడా నీ తల రాతలో దాగి ఉన్న నీ నశీబ్ ను తీసుకేల్లిపోలేరు 


ప్రతి రోజు పడుకునే ముందు ఆ రోజు జరిగిన అశుభ క్షణాలను మనకు నచ్చని క్షానాలను తలుచుకోవడం కంటే మంచి క్షణాలను తక్లుచుకొని నిదురపోతే రేపటి ఉదయం ఉత్సాహంగా ఉంటుంది.


బాధలు వస్తాయి కానీ ఆ బాధలను తలలో నింపుకుంటే మనకు సుఖం అనేది ఉండదు బాధలు పక్షుల్లాగా వచ్చి ఎగిరిపోవాలి కానీ అక్కడే మన నెత్తిలో గూడు మాత్రం కట్టుకోకూడదు.


వస్తువల విలువ మనం కొనేముందు తెలుసుకుంటాం వస్తువుల్ని ప్రేమిస్తాం కాని మనుషుల్ని మాత్రం ప్రేమించం వారు వేల్లిపోయాకే మనకు వారి విలువ తెలుస్తుంది.కాబట్టి వస్తువుల కంటే మనుషుల్ని ప్రేమించాలి kotesan in telugu కొటేషన్ తెలుగు  మీకు నచ్చితే దయ చేసి షేర్ చేయండి 

No comments:

Post a Comment

కొత్త కోట్స్ New Quotes

NEW గుడ్ మార్నింగ్ IMAGES CLICK HERE

NEW TELUGU GOOD NIGHT QUOTES CLICK HERE

NEW Good Morning Quotes In Telugu Images తెలుగు గుడ్ మార్నింగ్ కోట్స్ CLICK HERE

good night messages in telugu

కొత్త శుభరాత్రి కొటేషన్స్

please subscribe to our website

ప్రక్కనున్న బెల్ సింబల్ నొక్కి మా websiteను subscribe చేసుకోండి. కొత్త telugu quotes అప్లోడ్ చెయ్యగానే మీకు message / notification తో తెలియపరుస్తాము .Thank you