శుభోదయం శుభాకాంక్షలు Subhodayam Images

శుభోదయం శుభాకాంక్షలు Subhodayam Images

ఇక్కడ ఈ పోస్టులో మీకు చక్కటి    శుభోదయం శుభాకాంక్షలు Subhodayam Images లభిస్తాయి. చిన్న చిన్న శుభోదయం కవితలు ఉన్న  అందమైన ఈ శుభోదయం ఫోటోలు  మీకు నచ్చితే గనక దయ చేసి మే మిత్రులకు షేర్ చేయగలరు.


శుభోదయం శుభాకాంక్షలు Subhodayam Imagesజీవితం నీకు 
విజయాలనందించదు 
కేవలం అవకాశాలనిస్తుంది 
అవకాశాలను 
విజయాలుగా మార్చుకునే శక్తి 
నీ చేతుల్లో ఉంటుంది 

 శుభోదయం కవితలు subhodayam kavithalu 
చేసి చూపించాలి 
ఎందుకంటే 
ఎదుటి వాడు 
నీ వాళ్ళ కాదు 
అన్నాడు కాబట్టి 

శుభోదయం ఫోటోలు 


ఎవరైనా దేన్నైనా 
నీ చేతుల్లోంచి 
లాక్కేల్లిపోవచ్చు 
నీ నషీబ్ నుండి కాదు 

 ఈ చక్కటి శుభోదయం శుభాకాంక్షలు Subhodayam Images మీకు నచ్చాయని భావిస్తున్నాము.దయ చేసి share చేయగలరు.


No comments:

Post a Comment