వివేకానంద తెలుగు కొటేషన్లు

వివేకానంద  తెలుగు కొటేషన్లు :Download from here telugu quotes of swamy vivekananda.Share these vevekananda telugu quotes to your friends.స్వామి వివేకానంద తెలుగు కొటేషన్లు ఇక్కడ నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.మీ మిత్రులకు షేర్ చెయ్యండి.


వివేకానంద  తెలుగు కొటేషన్లు  

వివేకానంద  తెలుగు కొటేషన్లు

ఆలోచనలు 
నీ చేతుల్లో ఉండాలి 
నువ్వు 
ఆలోచనల చేతుల్లో కాదు 
ఆలోచనలకు 
బానిస కావద్దు 

ఈ కొటేషన్ నచ్చితే మీ మిత్రులకు షేర్ చెయ్యండి.వివేకానంద  తెలుగు కొటేషన్లు  ఈ వెబ్ సైట్ లో కలవు వెతకగలరు.


No comments:

Post a Comment